Reempresa als mitjans

Reempresa ha evitat el tancament de més de 4.500 empreses arreu de Catalunya

Llegir més


El programa Reempresa Mercats Municipals ha permès salvar 103 parades de mercats d’arreu de la demarcació de Barcelona els darrers sis anys.

Llegir més


El programa Reempresa Mercats Municipals pone en contacto paraditas y emprendedores.

Llegir més


La meitat dels paradistes atesos pel programa Reempresa Mercats Municipals busca relleu a causa de la jubilació.

Llegir més


Reempresa evita el tancament de 100 parades de mercats municipals

Llegir més


S’han donat a conèixer les dades de 2022 i 2023 d’aquest programa que permet treballar de forma conjunta per seguir enfortint i salvaguardant el teixit empresarial de les terres de Lleida.

Llegir més


Reempresa ha participat en el programa Impuls de Vallès Visió per abordar la problemàtica actual dels locals comercials buits i la desaparició d'oficis tradicionals.

Llegir més


Reempresa, el mercado de compraventa de pequeñas y medianas empresas de Cataluña, ha llegado hasta las 4.000 empresas salvadas, o lo que es lo mismo, 4.000 negocios transmitidos.

Llegir més


Reempresa ha assolit la xifra de 4.000 empreses salvades amb èxit o, el que és el mateix, 4.000 negocis transmesos. Això ha generat una inversió induïda de més de 191M d’euros. A més s’ha evitat la pèrdua de més d’11.200 llocs de treball al conjunt del país.

Llegir més


La pandèmia va suposar una prova de foc per a moltes empreses. Algunes es van quedar pel camí, però d'altres han aconseguit sobreviure i fer-se més fortes.

Llegir més