La Confederació de la Indústria Tèxtil i la patronal Cecot signen un conveni de col·laboració per difondre la Reempresa

Publicat el 11-12-2014

Data d'inici: 09-09-2015

Data final: 09-09-2015

El president de la Confederació de la Indústria Tèxtil, Jordi Ribes, i el president de la Cecot, Antoni Abad, han signat un acord de col·laboració per fer arribar el servei de Reempresa a les associacions empresarials i empreses que formen part d’aquesta organització tèxtil.

TEXFOR representa al sector tèxtil davant les administracions públiques, sindicats, organitzacions empresarials, mitjans de comunicació i altres institucions, tant nacionals com internacionals, i té com a missió donar servei i facilitar prestacions concretes als socis en diferents aspectes de la gestió empresarial.

La confederació representa a 3.894 empreses, la gran majoria pimes, las quals ocupen a 42.873 persones i tenen un xifra de negoci de 4.755 M€.

Així doncs, tant TEXFOR, com la patronal Cecot, consideren que el Centre de Reempresa de Catalunya, que permet posar en contacte cedents i reemprenedors, és un mecanisme adequat per fomentar el creixement econòmic i disposa d’instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la concentració de dades, informació i coneixement sobre el procés. L’acord és un pas més cap a la consecució d’estructurar un mercat per la compra-venda d’empreses a Catalunya.

De fet, les més reputades economies del nostre entorn, han apostat fermament per un treball de col·laboració interinstitucional per fomentar la Reempresa vista la seva capacitat de generació de riquesa, innovació i ocupació a costos sensiblement inferiors als de la creació, i a un risc molt inferior.

A partir d’aquest mes, els emprenedors i empresaris col·legiats podran adreçar-se als diferents punts d’atenció del Centre de Reempresa on rebran assessorament tant les persones que volen vendre la seva empresa o consultori com les persones reemprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat. L’objectiu és, doncs, impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a via de creixement d’activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació.

338 reempreses d’èxit amb una inversió total induïda de 17.860.000 €

El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit salvaguardar des de finals de l’any 2011 un total de 338 casos de reempreses que han suposat una inversió total de 17.860.000 €  que es distribueix, per sectors, de la manera següent: 41% d’inversió respon a reempreses d’èxit en el sector comerç; 18% a reempreses d’indústria27% pertany al sector serveis i un 14% de la inversió de les reempreses d’èxit pertany al sector de l´hostaleria.

La distribució per sectors és d’un 33% de les reempreses d’èxit pertanyen al sector comerç, un 32% al sector serveis, un 27% al sector de l´hostaleria i un 8 % de les reempreses d’èxit són del sector industrial.

És evident que tota economia dinàmica i innovadora provoca una mortaldat corrent i habitual d’empreses per gestió deficient, pèrdua de mercats, problemes personals, discrepàncies societàries, obsolescències diverses o per no tenir successió. Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 26% dels casos d’empreses cedents que s’han adreçat al Centre de Reempresa de Catalunya, que ho han fet per jubilació del cedent. En el 13% dels casos són per motius personals del cedent i un altre 11% per canvi de domicili. En menor mesura altres motius per cedir l’empresa són la impossibilitat de portar el negoci (4.16%) o les desavinences amb els socis (1.25%).

Col·laboració Reempresa-CaixaBank

CaixaBank, compromesa amb els recolzament als emprenedors, dona suport a Reempresa amb assessorament personalitzat i productes a mida a través del programa CaixaNegocis, adreçat a microempreses, comerços i autònoms.

L’entitat ofereix als emprenedors proximitat i innovació, amb un equip de gestors especialitzats en el segment emprenedor que es desplacen al lloc de treball del client i poden fer des d’allà la tasca d’assessoria i contractació de productes gràcies a eines tecnològiques avançades.

Així mateix, CaixaBank ofereix noves solucions de productes i serveis als emprenedors. Entre d’altres avantatges, disposa d’una línia de crèdit de 175 milions per a finançar tant les operacions d’adquisició i traspàs com la posada en marxa de la nova etapa de les empreses.

Actualment, CaixaBank és l’entitat líder en el segment de professionals i autònoms, amb més d’1,3 milions de clients i una penetració dels 31,19%.

Premsa RSS

Sala de Premsa