La Unió Europea escull Reempresa per definir els estàndards de qualitat de les plataformes de transmissió d’empreses

Publicat el 04-03-2015

Data d'inici: 09-09-2015

Data final: 09-09-2015

La Comissió Europea estima que 450.000 empreses són transmeses cada any, afectant 2 milions de llocs de treball, i per això cal desenvolupar plataformes i serveis de reemprenedoria més efectius.

La Cecot ha acollit a la seva seu institucional la reunió de posada en marxa del projecte europeu EU4BT “Engaging users for business transfer” (Comprometent usuaris en la transmissió d’empreses), que té per objectiu ajudar a la Unió Europea a definir els estàndards de qualitat per a la creació de plataformes de transmissió d’empreses més eficients, i establir la llavor del futur mercat europeu a través de la connexió de les plataformes que operen actualment al continent.

A la reunió, organitzada pel Centre de Reempresa de Catalunya, hi han participat representants de les diferents entitats sòcies del projecte com són Transeo; Sowaccess i Hogeschool Utrecht.

EU4BT (www.eu4bt.eu)

Amb un desenvolupament de 18 mesos, aquesta iniciativa permetrà elaborar un estudi únic fins el moment en aquest camp; un estudi acadèmic sobre l’estat actual de les plataformes ja existents arreu d’Europa, combinat amb la celebració de reunions amb els responsables d’aquests serveis.

El projecte recollirà informació sobre el model de negoci, la metodologia de matching i la tecnologia amb la que funcionen per tal de identificar les millor pràctiques i poder elaborar recomanacions per a la Unió Europea sobre la creació de serveis més eficients i sostenibles, així com la proposta de definició del futur mercat europeu de transmissió d’empreses.

Aquest és un projecte emmarcat dintre del nou marc d’actuació de suport a la PIME de la Comissió Europea, el programa COSME (Competitivitat per a la Petita i Mitjana Empresa), en el que s’han compromès a afavorir la transmissió d’empreses arreu d’Europa.

La Comissió Europea estima que 450.000 empreses són transmeses cada any, afectant dos milions de llocs de treball, i per això cal desenvolupar plataformes i serveis de reemprenedoria més efectius.

L’EU4BT és un projecte que lidera el Centre de Reempresa de Catalunya (mitjançant la Fundació Cecot Innovació) i que compta amb la participació de 3 socis més:

cosme

Premsa RSS

Sala de Premsa