Agència de Desenvolupament Node Garraf

Agència de Desenvolupament Node Garraf

Rosa Huguet i Sugranyes

Rosa Huguet i Sugranyes

Presidenta

Els nostres objectius, les vostres oportunitats

La comarca del Garraf continua sent un lloc d'oportunitats. El context actual fa que, ara més que mai, la col·laboració públic-privada sigui l'únic camí obert per assolir el creixement i la generació d'activitat econòmica. És cert que tots cerquem el mateix objectiu, però també és cert que no a tot arreu conflueixen les mateixes circumstàncies per a que aquests objectius compleixin amb les perspectives generades. La comarca del Garraf és la millor oportunitat per implementar projectes empresarials de futur amb tot allò que tingui a veure amb el coneixement, la cultura i l'oci i tots els serveis que se'n deriven.

Amb tot, el treball autònom i les microempreses (fins a 10 treballadors) representen quasi el 70% dels llocs de treball de la comarca. És per aquest motiu que vull compartir un projecte de futur que ha de permetre mantenir i fer créixer els municipis del Garraf: el projecte “Reempresa” està relacionat amb l’activació del teixit empresarial. La Reempresa es defineix com la compra o lloguer dels actius i fons de comerç d’una empresa per part d’una o més persones amb l’objectiu de continuar amb el negoci original i fer-lo créixer evitant realitzar els llargs tràmits de crear una empresa nova.Actualment, l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf dona servei a les empreses cedents i a les persones reemprenedores de la comarca del Garraf.

 

Consulta les dades del Punt d'Atenció