Més de 1.600 dones han reemprès un negoci en funcionament amb Reempresa

Publicat el 08-03-2024

Data d'inici: 08-03-2024

Data final: 08-03-2024En commemoració del Dia Internacional de la Dona, des de Reempresa, volem fer públic una anàlisi sobre el rol de les dones en l'àmbit de l'emprenedoria.
 
Des de l'any 2011, s’ha vist un augment progressiu de les dones que escullen reemprendre un negoci en funcionament i convertir-se en les seves pròpies caps. El nostre compromís passa per acompanyar-les en aquest procés reemprenedor i assessorar-les en totes les etapes perquè tinguin èxit.
 
Des de la posada en marxa del servei de Reempresa, gairebé més de 1.600 dones han reemprès un negoci amb nosaltres. De fet, les dones protagonitzen un 44% dels casos d’èxit de Reempresa.
 
En concret, l’any 2023, més de 180 dones van abraçar l'emprenedoria amb el suport i acompanyament de Reempresa, treballant totes les etapes d’aquest procés amb determinació per convertir-se en empresàries.
 
L'edat també ens revela històries inspiradores, ja que hi ha moltes dones que opten per reemprendre un negoci entre els 40 i 60 anys, demostrant que l'emprenedoria no té límits d'edat.
 
Respecte els principals sectors en què les dones han reemprès un negoci, el comerç s’ha convertit en el sector predilecte, amb més de 650 dones triant reemprendre negocis en aquest àmbit. L'hostaleria i els serveis també són sectors populars, amb més de 460 i 440 dones respectivament, mentre que la construcció i altres sectors també tenen la seva representació.
 
Si ens endinsem en aquests sectors, es pot veure com una part important de les dones estan interessades en reemprendre un bar o cafeteria, així com un supermercat o una perruqueria.
 
Des de Reempresa volem destacar que aquests casos d’èxit protagonitzats per dones han generat una inversió induïda de 48,1M d’euros, salvaguardant més de 3.420 llocs de treball. De fet, l’any 2023 els negocis reempresos per dones van generaruna inversió induïda de 6,1M d’euros, salvaguardant un total de 357 llocs laborals.
 
Un cas d'èxit de Reempresa
 
Un exemple inspirador és el de la Tània, la propietària de DoctoData, S.L. a Barcelona. La seva empresa tecnològica, fundada el 2005, se centra en la gestió sense paper i serveis de digitalització.
 
La Tània sempre havia volgut ser emprenedora i treballar per compte propi, i ho va fer realitat amb Reempresa. “Per mi tenia més sentit continuar un negoci amb una trajectòria i una estructura", explica. Des de Reempresa la vam ajudar a identificar el negoci que ella volia reemprendre i la vam assessorar i acompanyar en tot el procés.
 
"Continuar tot allò que s'ha demostrat que és viable té molt menys risc que començar des de zero", Tània, reemprenedora de DoctoData, S.L.
 
Coneix el cas d'èxit complet aquí

Premsa RSS

Sala de Premsa