Informacions d’interès

La Seu Central del Centre de Reempresa de Catalunya romandrà tancada per vacances de l'1 al 19 d'agost.

Llegir més


Has comprat o tens previst comprar una empresa del sector del comerç, serveis, artesania o moda? Sol·licita-la i aconsegueix fins a 3.000€!

Llegir més


Durant aquest 4rt trimestre de 2015 s’ha aconseguit la millor taxa neta d’entrada de la sèrie històrica 2007-2015, juntament amb la presentada al 4rt trimestre de 2014.

Llegir més


Tens previst fer una inversió de reforma o ampliació de l’activitat que has adquirit? Sol·licita-la i aconsegueix fins a un 40% de la inversió!

Llegir més


Estàs pensant en adquirir un negoci? Vols passar a ser el teu propi cap? Has iniciat una activitat recentment? Aprofita els ajuts que tens al teu abast!

Llegir més


Per tal de fomentar el treball per compte propi s’ha introduït amb la Llei per al Foment del Treball Autònom i de l'Economia Social (publicada el 10 de setembre en el BOE, en vigor des del 10 d’ octubre de 2015) una mesura que beneficia aquells que emprenguin i hagin de finalitzar l’activitat.

Llegir més


El pagament únic de la capitalització de l’atur és una mesura que pretén facilitar la posada en marxa d’iniciatives d’autoocupació o reempresa dels treballadors aturats. La mesura permet sol•licitar el pagament de la prestació de l’atur d’un sol cop per a iniciatives empresarials o, alternativament, destinar aquest recurs al pagament de quotes a la Seguretat Social.

Llegir més


Com a norma general s’obliga a suspendre el cobrament del atur si el treballador desocupat decideix donar-se d’alta com autònom.

Llegir més


Amb l’entrada en vigor de la Llei per al Foment del Treball Autònom i de l'Economia Social (publicada el 10 de setembre en el BOE, en vigor des del 10 d’octubre de 2015), s’estableix una tarifa plana per a autònoms de 50€ al mes pel pagament mensual a la Seguretat Social.

Llegir més